Projektai

Kazokiškių sąvartyno nudujinimo sistema

Kazokiškių sąvartyno kaupuose išvedžiojome modernias dujų surinkimo sistemas. Galingų kompresorių pagalba dujos ištraukiamos iš sąvartyno ir surenkamos į kolektorius. Iš ten dujos siunčiamos į valymo filtrus, kuriuose pašalinamos pavojingos medžiagos. Išvalytos dujos nukreipiamos į Vievio mieste įrengtą kogeneracinę jėgainę, kuri tiekia elektros ir šilumos energiją Vievio ir Elektrėnų gyventojams.

Moderni nudujinimo sistema įgyvendina Europos Sąjungos direktyvose numatytus tikslus ir padeda sumažinti pavojingų dujų išmetimą. Taigi, įgyvendinę šį dujų surinkimo projektą, prisidedame prie neigiamo poveikio aplinkai bei sąvartyno kvapų mažinimo.

Vievio miesto kogeneracinė jėgainė

Kazokiškių sąvartyne veikianti moderni dujų surinkimo įranga užtikrina biodujų tiekimą į Vievio mieste įrengtą kogeneracinę jėgainę. Ši jėgainė nuo 2013 metų pradžios Vievio miestui tiekia šilumos ir elektros energiją.

Kogeneracinėje jėgainėje pagaminama energija šildomas visas Vievis, todėl miesto gyventojų šildymo sąskaitas sumažinome 10-20 proc.

Biodujų jėgainė Ąžuolinėje

2016 metais Ąžuolinės kaime, esančiame netoli Vievio, pradėjo veikti biodujų jėgainė. Joje biodujos gaminamos iš žemės ūkyje ir maisto pramonėje susidarančių organinių medžiagų. 2019 m. į šią jėgainę buvo integruota šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo linija, į kurią investuota daugiau nei 4,5 mln. eurų.

Jos veikla visiškai atitinka žiedinės ekonomikos principus –žemės ūkio ir pramonės sektoriaus šakose susidariusios atliekos, technologinio proceso metu virsta medžiagomis, iš kurių gaunamos biodujos energijos gamybai ir trąšos žemės ūkio sektoriui.

Pažangios technologijos per metus šioje linijoje leidžia perdirbti daugiau kaip 40 tūkst. tonų atliekų. Moderni įranga išnaudoja biodujų gamyboje susidarančią šilumą, todėl terminiame perdirbimo procese nenaudojame gamtinių dujų.

Šiuolaikinės technologijos ir infrastruktūra užtikrina medžiagų perdirbimo ir dujų tiekimo procesų vykimą uždarame cikle. Oras linijos sistemose taip pat nuolat filtruojamas kelių pakopų filtruose ir negali patekti į aplinką. Išmaniosios sistemos automatiškai fiksuoja menkiausią parametrų nukrypimą nuo normos ir apie tai perspėja linijos operatorius. Organinių medžiagų gabenimas į liniją taip pat vykdomas specialiu transportu, kuris užtikrina, kad žaliava biodujų gamybai neturėtų sąlyčio su aplinka.