Mūsų veikla

Organinių atliekų surinkimas ir perdirbimas

Mūsų veikla pagrįsta žiedinės ekonomikos principais, tad žaliavos, kurias naudojame žaliajai energijai gaminti, mus pasiekia iš žemės ūkio sektoriaus ir maisto pramonės. Bendradarbiaudami su ūkininkais, savivaldybėmis, maitinimo įstaigomis bei mažmeninės prekybos bendrovėmis, biodujų jėgainėje perdirbame šalutinius gyvūninius produktus, grūdus, daržoves, žolę, nekondicinius maisto gaminius, pasibaigusio galiojimo produktus ir kt. medžiagas. Tokiu būdu padedame spręsti atliekų tvarkymo problemą.

2019 m. šalia Vievio esančioje Ąžuolinės gyvenvietėje atidarėme šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo liniją, į kurią investuota 4,5 mln. eurų. Tai – pirmoji tokio tipo biodujų jėgainė su perdirbimo linija Baltijos valstybėse, kurioje galima perdirbti šalutinius gyvūninius produktus ir kitas gyvūninės kilmės atliekas. Gamykloje įdiegta moderni trijų pakopų oro valymo sistema, kuri užtikrina, jog visas patalpose ir įrenginiuose susidarantis oras, buvo išvalytas nuo nemalonių kvapų.

Šalutinių gyvūninių produktų surinkimą vykdome specialiai tam paruoštomis transporto priemonėmis, kuriose įdiegtos pažangios technologijos leidžia mums ne tik tiksliai žinoti vežamą atliekų svorį, bet ir laiką, kada jos pasieks mūsų biodujų jėgainę.

Elektros ir šilumos gamyba

Iš žemės ūkio ir maisto pramonėje susidarančių atliekų biodujų jėgainėje gaminame švarią energiją. Biodujų gamyba iš šių atliekų vyksta beorėje, hermetiškoje talpoje. Biodujų talpose vienu metu telpa apie 7 tūkst. m3 atliekų. Biodujų parametrai yra fiksuojami modernių daviklių bei analizatorių, kurie leidžia užtikrinti saugų ir stabilų dujų išgavimo procesą.

Energija iš atliekų – tai vienas gamtai draugiškiausių ir tvariausių energijos gamybos būdų. Išgaunamos biodujos taip pat gali būti panaudotos labai plačiai – mes jas naudojame elektros bei šilumos energijos gamybai. Prisidedame prie bendruomenių gerovės – šilumą tiekiame Vievio ir Elektrėnų gyventojams, taip sumažindami jų šildymo sąskaitas.

Gamindami švarią energiją, prisidedame prie atsinaujinančios energetikos plėtros Lietuvoje, taip pat didiname šalies energetinę nepriklausomybę.

Ekologiškų trąšų gamyba

Po biodujų gamybos proceso likęs produktas panaudojamas kaip ekologiškos trąšos žemės ūkyje. Biodujų išgavimo metu iš organinių atliekų kartu su dujomis pasišalina nemalonūs kvapai, tačiau medžiagų trąšinės savybės lieka nepakitusios, todėl gautos ekologiškos trąšos yra ypač vertinamos ūkininkų.

Moderniuose įrenginiuose po biodujų gamybos likusios medžiagos yra suskaidomos į skystąsias bei kietąsias trąšas.